Faf uk

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové. Vědecký portál FAF ... 2014 · Reprezentanti FaF UK v HK na světovém kongresu Mezinárodní farmaceutické federace · Zveřejněna Výroční zpráva o činnosti za ....

Home - Katedra tělesné výchovy FAF UK. Katedra tělesné výchovy poskytuje studentům možnost udržet a zlepšit si fyzickou a psychickou kondici v průběhu celého studia a prohlubuje znalosti z oblasti ....

Kontakty - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové. Proč FAF · Fakulta · Přihlášení · Studium · Věda a výzkum · Zahraniční ... 2014 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 ....

Novinky - Katedra tělesné výchovy FAF UK. Z důvodu rekonstrukce tělocvičny ZŠ Štefcova jsme nuceni odložit začátek výuky v této tělocvičně až na 5. 11. 2014. Omezení se týká těchto tělocviků:.

Úřední deska - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové. Rozhodnutí děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové o výsledku výběrového řízení na pozici postdoktoranda FaF 09 v rámci projektu OP VK „Podpora ....

Středisko vědeckých a knihovnických informací FaF UK. Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI) FaF UK je veřejnou knihovnou, která zajišťuje svým čtenářům přístup k jedinečným informačním zdrojům ....

Vedecká rada FaF UK. Zoznam členov vedeckej rady FaF UK. Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Ul. odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3. Predseda vedeckej ....

FaF UK. 25. jan. 2012 ... Farmaceutická fakulta UK (FaF UK). Odbojárov 10 832 32 Bratislava e-mail: sd(at)fpharm.uniba.sk web: www.fpharm.uniba.sk ....

Ústredná knižnica. Výber pracoviska FaF UK u003e Ústredná knižnica. Časopisy vo ... Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK ... Otváracie hodiny ÚK – požičovňa, malá študovňa..

Orgány fakulty. Ladislava BARTOŠOVÁ, Ph.D. – předseda Akademického senátu FaF. Doc. PharmDr. ... Tomáš Šimůnek, Ph.D. – děkan FaF UK Hradec Králové. Doc. PharmDr ....