Keramická hlína brno vídeňská

Obklady a dlažba | Koupelny pro Brno. Vybírejte obklady a dlažbu v našem koupelnovém studiu v Brně. ... typy keramických výrobků včetně keramických dlaždic a obkládaček jsou směsí hlíny, písku a ....

Stavební keramika v Brně. Jednotlivé kategorie stavební keramiky jsou v rámci práce vyhodnoceny s ohledem na prostředí. Brna. ... historii a vývoj cihlářských výrobků z pálené hlíny na území Brna. Vlastní struktura ..... vídeňské cihelny dosahoval minima. Při stavbě ....

Novogres | Koupelny pro Brno. Nejprve začali s výrobou keramických obkladů a dlažeb z červené hlíny, v roce 1998 došlo k modernizaci výroby a vybavení novými technologiemi, které ....

Brněnský pohár – Wikipedie. Brněnský pohár je typ keramického středověkého pozdně gotického poháru vyráběného v městě Brně od rozhraní 15. a 14. století do století 16. ... Tvarově souvisí tento typ poháru s produkcí Vídeňskou, Slovenskou a Maďarskou, vše ... z jemně plavené hlíny vyp.

7. 12. 1995 Sbírka Otakara Vaňury - umělecké řemeslo a užité .... Výstava potvrdila, že přednostním zájmem Vaňurovým byla keramika, a to ... moravské lidové keramiky, vídeňského míšenského a českého porcelánu byly zejména ... bustu z pálené hlíny od vynikajícího francouzského sochaře P. Caffieriho. ... 8 grafických listů.

keramika. Jako keramika (resp. keramické materiály) se označují soudržné, ve vodě prakticky ..... Hlavní surovinou pro výrobu jsou cihlářské jíly a hlíny, jako přísady slouží písek a ..... v oblasti vídeňské pánve a karpatské předhlubně také zvýšeným obsahem rozpust.

historie školy. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy. ... tajemník pan Černý pravil, že majíce zde výbornou hlínu, mohli bychom žádati školu hrnčířskou. ... Obdobně postupovalo ještě devět dalších českých.

O secesním snu kultivované krásy v bydlení. 19. listopad 2004 ... ... nábytku, hraček, užitého skla, keramiky, stříbrných předmětů, šperků a textilií. ... Vídeňská secese měla významný vliv na českou a moravskou architekturu, ... Že se místem této prezentace stala právě budova Uměleckoprůmyslového m.

Archeologie a Brno I. Mozaika výzkumů od 19. století do roku 198. Počátky archeologie v Brně jsou, stejně jako jinde na našem území, spojeny s působením ..... a pravobřežní část, tzn. severní část dnešní ulice Vídeňské. Intravilánem ..... Z hlíny se vyloupla keramická nádoba a v ní byl vloţ en koţ ený váček s ....

soubor časně novověké keramiky z moravského krumlova. Tvořila jej žlutohnědá jílovitopísčitá hlína obsahující kameny a kousky mazani ce, omítky, uhlíků .... Naopak v nálezech na Orlí i Kozí ulici v Brně ještě tvary s archaickými .... Jedna staročeská libra se rovná 0.51375 g, příp. vídeňská 0.56006 g..