Masarykova univerzita brno děkan

Filozofická fakulta MU: !Celofakultní kontakty. 18. září 2014 ... Vedení fakulty. sekretariát. Děkan u003cdekan@phil.muni.czu003e, POL Milan, prof. PhDr., CSc. 549 49 1501, HUDEČKOVÁ Jarmila 549 49 1500, 3489.

Kolegium děkanky u003c Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Logo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita. Právnická ... Kolegium děkanky. Děkanka. Rozehnalová Naděžda, prof. JUDr., CSc..

Děkan-Vedení fakulty-PřF MU. MASARYKOVA UNIVERZITA ... Děkana jmenoval na návrh akademického senátu fakulty v roce 2010 rektor. Jde o jeho první ... Děkan Kotlářská 2 611 37 Brno Česká republika. osobně, Po předchozí domluvě na sekretariátu: pracovna ....

Lékařská fakulta - Slovo děkana. 29. listopad 2010 ... Dovolte mi, abych jako děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity ... Největší část Fakultní nemocnice Brno, pracoviště medicíny dospělého ....

Historie děkanů. děkan FSS od roku 2011; docent Fakulty sociálních studií od roku 2008 ... 2007 Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií | Joštova 10, 602 00 Brno ....

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Wikipedie. Založena byla spolu s celou univerzitou v Brně roku 1919. ... informace naleznete také v článku Seznam děkanů Právnické fakulty Masarykovy univerzity..

Sekretariát děkana a tajemníka. Kontakty. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Sekretariát Joštova 10, 602 00 Brno. Tel.: +420 549 49 1900. Fax.: +420 549 49 1920. E-mail: ....

Novým děkanem filozofické fakulty se stal Milan Pol | Události .. 26. únor 2014 ... online.muni.cz ... Nový děkan Filozofické fakulty MU Milan Pol. ... Žebříček českých vysokých škol: Brno výrazně porazilo Univerzitu Karlovu..

Seznam děkanů Právnické fakulty Masarykovy univerzity – Wikipedi. Seznam děkanů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Z Wikipedie, otevřené ... Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2014-07-10]. Dostupné online. Citováno z ....

Pedagogická fakulta MU - Děkanát - Sekretariát děkana. Sekretariát děkana Pedagogické fakulty MU vykonává tyto činnosti: provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana, ....