Masarykova univerzita brno závěrečné práce

Absolventi a závěrečné práce. Skočit na navigaci. Masarykova univerzita ... Vyhledání absolventů a závěrečných prací. Masarykova univerzita .... PhMr. RNDr. Pracoviště závěrečné práce..

Masarykova univerzita zpřístupnila závěrečné práce v IS MU .... 17. srpen 2006 ... Masarykova univerzita (MU) jako první vysoká škola v České republice zpřístupnila v pátek 1. září 2006 v úplném rozsahu všechny bakalářské, ....

Archív závěrečných prací | Ekonomicko-správní fakulta MU. Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta ... Ve vlastním archívu nabízí bakalářské a diplomové práce z let 1994–2005, celkově je zde ... Každá závěrečná práce – ať v papírové či elektronické podobě – je chráněna Zákonem č..

Bakalářské a diplomové práce | Fakulta informatiky Masarykovy ... Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. LOGO FI MUNI ... Instrukce pro studenty · Licence k závěrečné práci · Instrukce pro vedoucí a oponenty ... 602 00 Brno ....

Kde najít náležitosti závěrečné práce u003c Právnická fakulta ... Masarykova univerzita, Právnická fakulta. ... Logo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita ... Kde najít náležitosti závěrečné práce..

Závěrečné práce - BP, DP a další | Katedra speciální pedagogiky . Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - studium, přijímací ... Jmenný seznam akademických pracovníků IVIV – vedoucí závěrečných prací ... 2010 Katedra speciální pedagogiky, speciální pedagogika Brno..

Vysokoškolské kvalifikační práce. Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. ... Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Masarykova univerzita; Mendelova univerzita v Brně; Moravská vysoká škola Olomouc, o.p..

Pokyny pro vypracování bakalářské/diplomové práce. Téma závěrečné práce definuje a zadává učitel, s nímž se studující dohodl na vedení ...... Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Georgetown..

Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě n. Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 0 comments. Autoři: Nekuda ....

Instrukce pro vypracování diplomové práce. Vypracování a obhajoba diplomové práce je součástí Státní závěrečné zkoušky ... a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (MU) musí být práce odevzdána také ... typ práce, tj. „Diplomová práce“. - místo, kde bude práce obhájena, tj. „Brno“..