Mč praha 1 bytový odbor

Oddělení bytů a nebytových prostor | Odbor technické a majetkové. Pomoc při placení nájmů - vedení Prahy 1 zmírní dopady deregulace. 1.9.2011 ... Od 1.listopadu se bude zvedat nájemné v obecních bytech MČ Praha 1..

Kontakty MČ Praha 1. Bendová Jaroslava, Referent - exekuce bytů a nebyt. prostor, 221 097 191, 621 ..... Vedoucí odboru MAT, 221 097 453, 108, lenka.jelinkova@praha1.cz, MAT..

Byty, nebytové prostory a privatizace | Praha 1. u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1 ... s pracovníkem Finančního odboru, oddělení finančně ekonomické činnosti..

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1 | Pronájmy a . Tyrkysovým praporkem jsou vyznačeny prodeje bytů ... ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 a Informační kanceláři ÚMČ Praha 1, Malostranské náměstí 22 a na odboru ....

Oddělení správy nemovitostí a privatizace | Odbor technické a ... Převod bytů je dlouhý proces, který se sestává z mnoha kroků a navazujících ... smluv a zajištění jejich předložení ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 1 ....

MČ Praha 7: ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Městská část Praha 7. ... 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. u003e 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Remeš René Ing. vedoucí odboru, poslat e-mail, 22014 4147 ... Prahy (odkaz na portál MPSV)..

Odbor technické a majetkové správy | Odbory a oddělení | Úřad ... Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 v roce 2014 ... Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků ... prostorů, prodej volných bytových jednotek a prodej půdních bytových jednotek..

Úřad MČ Praha 8: Odbor bytový. Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy, v platném znění, do správy městské části Praha 8. 23.04.2014.

Odbor bytů a nebytových prostor (Praha 3). Odbor bytů a nebytových prostor. vedoucí odboru: RNDr. ... žaloby na vyklizení bytů a přivolení soudu k výpovědi z nájmů bytů; žaloby na vyklizení nebytových prostor a ... Městská část Praha 3 Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám..

Úřad MČ Praha 2. Ve dnech 22. 12. 2014 a 2. 1. 2015 došlo k technickým výpadkům softwaru, který ... Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 zvolilo vedení městské části..