Stáž v nemocnici ostrava

Stáže - Fakultní nemocnice Ostrava. Stáže. Pobyt na akreditovaném pracovišti III. stupně pro lékaře v předatestační přípravě v oboru oftalmologie, pro studenty na klinice, pro lékaře v předatestační ....

Stáže v DRS MNO. E irena.hlavata@mnof.cz. Dle Směrnice ředitele MNO č. 2/2008 je možné v Městské nemocnici Ostrava vykonávat stáže ( studijní pobyty ) za účelem získání ....

VZDĚLÁVÁNÍ - Fakultní nemocnice Ostrava. Program vzdělávacích akcí FN Ostrava 2014 ... nebo; Adresa: Fakultní nemocnice Ostrava ... Odborná stáž / praxe (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, nelékařská ....

Odborná praxe studenti. Městská nemocnice ostrava. ... vedoucího pracovníka a určení školitele, připraví Smlouvu o zajištění odborné stáže studentů a odešle ji k podpisu zástupci školy..

Stáže - Fakultní nemocnice Ostrava. Stáže. Klinika zajišťuje odborné stáže pro lékaře, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a zdravotní sestry. Povinná odborná stáž v léčebné rehabilitaci.

Odborné stáže pro lékaře/nelékaře. Městská nemocnice ostrava. ... Minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem stáže odešle žadatel na příslušnou referentku Oddělení vzdělávání vyplněnou ....

Vzdělávání a stáže - Fakultní nemocnice Ostrava. Lékaři kliniky jsou také zapojeni do výuky bakalářů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Praktikují zde studenti střední a vyšší zdravotní školy v Ostravě..

MUDr. Daniel Václavík. kurs-evokované potenciály,Thomayerova nemocnice,IPVZ Praha; kurs ... Praha; měsíční stáž ARO nemocnice Ostrava Vítkovice; kurs lékařské první pomoci ....

MUDr. Šárka Adámková. Fakultní nemocnice Ostrava, Postgraduální kurz Sepse a MODS, Ostrava, 2007. Nemocnice na Homolce, Praha, Oddělení akutní kardiologie, stáž, 2008.

Praxe Fakulty sociálních studií OU. Centrum sociálních služeb, o.p.s. v Ostravě nabízí možnost praxe ... smlouvu o poskytnutí praxe s Fakultní nemocnicí Ostrava a Městskou nemocnicí Ostrava..