Universita ostrava

Ostravská univerzita v Ostravě. Hlavní činnosti a součásti, fakulty, ústavy a orgány, informační zdroje, obecné informace, dokumenty a intranet..

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - VŠB-TUO. O univerzitě, fakulty, studium a výuka, věda a výzkum, kontakty..

Pedagogická fakulta OU. Oficiální stránky Ostravské univerzity v Ostravě. ... Pedagogická fakulta. Ostravská univerzita v Ostravě Mlýnská 5 701 03 Ostrava e-mail: info puntik pdf pečenáč ....

Fakulty - VŠB-TUO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava · 17. listopadu ... Média a univerzita ... Univerzitní studijní programy - Mechatronika, Nanotechnologie ....

Filozofická fakulta OU. Oficiální stránky Ostravské univerzity v Ostravě. ... Zveřejněno: 22. 09. 2014; Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě OU Zveřejněno: 26. 12. 2012 ....

Lékařská fakulta OU. Oficiální stránky Ostravské univerzity v Ostravě. ... Fakultní nemocnice Ostrava · IFMSA CZ Ostrava a Spolek mediků Ostrava · Dohoda o poskytnutí (darování) ....

Katedra germanistiky FF OU. Oficiální stránky Ostravské univerzity v Ostravě. ... Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci programu Erasmus a umožňuje ....

Fakulta stavební - VŠB-TUO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. ENGLISH | InNET | VŠB-TUO | home ... Kontakty · Management kvality · VŠB-TU Ostrava · Uchazeč..

Fakulta strojní - VŠB-TUO. Nejlepší absolventy posílají na trh práce strojní fakulty technických univerzit. 18.11. ... 11.9.2015, Ostrava, Poruba, NA | Nestačili jste se účastnit nultého ročníku?.

Hornicko-geologická fakulta - VŠB-TUO. Planetarium pavilon Univerzita třetího věku ... jsou od 15. září 2014 opět zpřístupněny prostory unikátních geovědních sbírek VŠB-Technické univerzity Ostrava..