0-18 grus

Sätertorps Grus - Ett välsorterat grustag i Strängnäs. 701 Bergkross. Storlek: 0/18 mm. Används: Vägar, garageuppfart, fungerar som slitlager och ger en fin yta. Pris: 107:-/ton ....

Dags att restaurera grusvägarna. Nu är det vår - och dags att restaurera grusvägarna ... förstärkningslager av grus eller bergkross i botten samt avsluta med ett slitlager: 0/16 eller 0/18 väggrus..

Krossprodukter, makadam, stenmjöl | Alwex. Asfaltskross 0/18 är en krossprodukt, med största stenstorlek på 18 mm. ... av garageinfarter, gång- och körbanor samt hårdgörning av planer och grusvägar..

Produktlista. Kub. Stenmjöl 0/3 mm* Stenmjöl 0/4 mm. Berg 0/14 mm. Väggrus 0/18 mm (steg 1) Väggrus 0/18 mm (steg 2) Bärlager 0/32 mm. Förstärkningslager 0/70 mm.

grus, singel, makadam. Fyllnadsgrus, 1,8, Uppbyggnad av vägar, planer, hårda ytor. Fyllnadssand, 1,6 ... Väggrus, 0 - 18, 1,7, Slitlager till grusvägar, finjust hårda ytor. Bärlager, 0 - 35, 1 ....

Våra produkter. Har man en grusväg som behöver förbättras så är det samkross 0-18 som man sprider på vägen. ... Till exempel, gjutgrus, dressand och sandlådesand..

Grusprodukter | Transab i Jönköping. Fyllnadsgrus 0-8 mm – Gjutgrus, fyllning runt kablar m.m.. Förstärkning 0-18 mm – Väggrus Förstärkning 0-32 mm – Förstärkning av vägar m.m.. Singel 4-8 mm ....

Fjärås Sand och Makadam | Produkter & Tips | Sand, Grus, Jord ... 0-18. Kross Ljus. Används till gång, väg och underlag för ytor som ska paddas. 0-18. Flis. Används till ytor som t.ex. plattsättning, gångar, halk bekämpning, etc..

Grus | Roma Grus AB. Används till betonggrus och infiltrationsmaterial. Foto: Göran ... Används till grusgångar och betonggrus. Enligt EN 206. ... Väggrus 0-18 mm. Väggrus 0-18 mm ....

Bygg & anläggning. EliaExpress erbjuder leverans av alla sorters sand- och grusmaterial samt ... 8-11; Makadam 11-16; Samkross 0-8/10; Samkross 0-18; Singel 8-16; Gjutgrus 0-8 ....