ủy ban nhân dân tỉnh hà nam

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Bộ luật Dân sự ( ... Năm học 2010 - 2011, Trường Tiểu học Bồ Đề (Bình Lục) được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua \.

thông tin tỉnh thành. Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Nam. Địa chỉ: Số 90 Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại: (0351) 3852610 - 3852600. Fax: (0351) 3854707. E-mail:..

Văn phòng UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 27 tháng 1 năm ... Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 tỉnh Hà Nam..

Toàn bộ văn bản. Văn bản QPPL Hà Nam. Toàn bộ văn bản, •. Mới Ban Hành. HĐND tỉnh, •. UBND tỉnh, •. Chủ tịch UBND tỉnh, •. VP UBND tỉnh, • ....

Công báo tỉnh Hà Nam. 20-12-2014, Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc ... cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam..

Sở tài nguyên và môi trường hà nam. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Nam khoảng ngày 30 tháng 01 năm 2015 Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của .... Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh..

Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh. Tạo điều kiện để ngành TAND Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ ... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tiếp đoàn..

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang. Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác đối ngoại địa phương năm 2014 ... Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển ....

Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2014 tổ chức hoạt động của Ban .... 6 Tháng Chín 2014 ... Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2014 về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Nam,926/QD-UBND,QUYET DINH 926,TINH HA ....

UBND TỈNH HÀ NAM. QUYẾT ĐỊNH. Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. trên địa bàn tỉnh Hà Nam. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM. Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng ....